My cart
Hotline: MIỀN BẮC: Bitexco The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội Tell: 0349 598 929
MIỀN NAM: Số 17, đường TS14, phường 4, quận 8- thành phố HCM
ĐÀ NẴNG:126 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng Tell: 0902 103 929
Danh mục sản phẩm
Search


Juki Feeder NF081E

Liên hệ

Juki Feeder NF081E Megaline chuyên cung cấp các loại Juki Feeder NF081E trong phòng máy SMT. Sản phảm được thay thế định kì tùy thuộc vào mức độ sử dụng của ...

Qty:

Juki Feeder NF081E

Megaline chuyên cung cấp các loại Juki Feeder NF081E trong phòng máy SMT. Sản phảm được thay thế định kì tùy thuộc vào mức độ sử dụng của từng nhà máy

Các mã Juki Feeder NF081E:

40081758 CF03HPR 8mm TAPE FEEDER UNIT FOR 0603

40081759 CF05HPR 8mm TAPE FEEDER UNIT FOR 1005

40081760 CF08HER 8mm TAPE FEEDER UNIT (2MM PITCH)

40081761 CF081PR 8mm TAPE FEEDER UNIT

40081762 CF081ER 8mm TAPE FEEDER UNIT

E1001706CB0 CF03HP 8mm TAPE FEEDER UNIT FOR 0603

E1002706CB0 CF05HP 8mm TAPE FEEDER UNIT FOR 1005

E1004706CB0 CF08HE 8mm TAPE FEEDER UNIT (2MM PITCH)

E1005706CB0 CF081P 8mm TAPE FEEDER UNIT

E1003706CB0 CF081E 8mm TAPE FEEDER UNIT

E1012706CB0 CF8L1P 8mm TAPE FEEDER UNIT FOR LARGE REEL

E1011706CB0 CF8L1E 8mm TAPE FEEDER UNIT FOR LARGE REEL

E1006706CB0 CN05HP 8mm TAPE FEEDER UNIT FOR 1005

E1008706CB0 CN08HE 8mm TAPE FEEDER UNIT (2MM PITCH)

E1009706CB0 CN081P 8mm TAPE FEEDER UNIT

E1007706CB0 CN081E 8mm TAPE FEEDER UNIT

E1010706CB0 CN081C 8mm TAPE FEEDER UNIT (PAPER / EMBOSS)

E1014706CB0 CN8L1P 8mm TAPE FEEDER UNIT FOR LARGE REEL

E1013706CB0 CN8L1E 8mm TAPE FEEDER UNIT FOR LARGE REEL

E1015706CB0 CN8L1C 8mm TAPE FEEDER UNIT FOR LARGE REEL

E1001706AB0 AF05HP 8mm TAPE FEEDER UNIT FOR 1005

E1003706AB0 AF08HE 8mm TAPE FEEDER UNIT (2mm PITCH)

E1004706AB0 AF081P 8mm TAPE FEEDER UNIT

E1002706AB0 AF081E 8mm TAPE FEEDER UNIT

E1005706AB0 AN05HP 8mm TAPE FEEDER UNIT FOR 1005

E1007706AB0 AN08HE 8mm TAPE FEEDER UNIT (2mm PITCH)

E1008706AB0 AN081P 8mm TAPE FEEDER UNIT

E1006706AB0 AN081E 8mm TAPE FEEDER UNIT

E1009706AB0 AN081C 8mm TAPE FEEDER UNIT

E30007060B0 FF121S 12mm TAPE FEEDER UNIT (SINGLE ADVANCE: 4mm)

E30017060B0 FF122S 12mm TAPE FEEDER UNIT (DOUBLE ADVANCE: 8mm)

E30027060B0 FF123S 12mm TAPE FEEDER UNIT (DOUBLE ADVANCE: 12mm)

E30037060B0 FF12FS 12mm TAPE FEEDER UNIT (SINGLE ADVANCE: 4mm,

DOUBLE ADVANCE: 8, 12mm)

E30047060B0 FF12NS 12mm TAPE FEEDER UNIT (SINGLE ADVANCE: 4, 8,

12mm)

E40007060B0 FF161S 16mm TAPE FEEDER UNIT (SINGLE ADVANCE: 4mm)

E40017060B0 FF162S 16mm TAPE FEEDER UNIT (DOUBLE ADVANCE: 8mm)

E40027060B0 FF163S 16mm TAPE FEEDER UNIT (DOUBLE ADVANCE: 12mm)

E40037060B0 FF16FS 16mm TAPE FEEDER UNIT (SINGLE ADVANCE: 4mm,

DOUBLE ADVANCE: 8, 12mm)

E40047060B0 FF16NS 16mm TAPE FEEDER UNIT (SINGLE ADVANCE: 4, 8,

12mm)

E50007060B0 FF242S 24mm TAPE FEEDER UNIT (SINGLE ADVANCE: 8mm)

E50017060B0 FF243S 24mm TAPE FEEDER UNIT (DOUBLE ADVANCE: 12mm)

E50027060B0 FF244S 24mm TAPE FEEDER UNIT (DOUBLE ADVANCE: 16mm)

E50037060B0 FF245S 24mm TAPE FEEDER UNIT (DOUBLE ADVANCE: 20mm)

E50047060B0 FF246S 24mm TAPE FEEDER UNIT (DOUBLE ADVANCE: 24mm)

E50057060B0 FF24FS 24mm TAPE FEEDER UNIT

(SINGLE ADVANCE: 8mm, DOUBLE ADVANCE: 12, 16, 20, 24mm)

E50067060B0 FF24NS 24mm TAPE FEEDER UNIT (SINGLE ADVANCE: 4, 8,

12mm)

E60007060B0 FF323S 32mm TAPE FEEDER UNIT (SINGLE ADVANCE: 12mm)

E60017060B0 FF324S 32mm TAPE FEEDER UNIT (SINGLE ADVANCE: 16mm)

E60027060B0 FF32FS 32mm TAPE FEEDER UNIT

??(SINGLE ADVANCE: 12, 16mm, DOUBLE ADVANCE: 20, 24, 28, 32mm)

E69007050A0 NF3SNS 32mm TAPE FEEDER UNIT (ADHESIVE)

E70007060B0 FF443S 44mm TAPE FEEDER UNIT (SINGLE ADVANCE: 12mm)

E70017060B0 FF444S 44mm TAPE FEEDER UNIT (SINGLE ADVANCE: 16mm)

E70027060B0 FF44FS 44mm TAPE FEEDER UNIT

(SINGLE ADVANCE: 12, 16, 20mm, DOUBLE ADVANCE: 24, 28, 32, 36, 40, 44mm)

E80007060B0 FF564S 56mm TAPE FEEDER UNIT (SINGLE ADVANCE: 12, 16mm)

E80017060B0 FF568S 56mm TAPE FEEDER UNIT

(SINGLE ADVANCE: 12, 16, 20mm, DOUBLE ADVANCE: 24, 28, 32mm)

 

Sản phẩm cùng loại
  • Prev