Tiêu chuẩn ANSI/ESD S20.20-2021

Tiêu chuẩn ANSI/ESD S20.20-2021 cho ghế tĩnh điện, găng tay và quần áo tĩnh điện

Tiêu chuẩn ANSI/ESD S20.20-2021 cho ghế tĩnh điện, găng tay và quần áo tĩnh điện

Tiêu chuẩn ANSI/ESD S20.20-2021
Tiêu chuẩn ANSI/ESD S20.20-2021

Cách kiểm soát Tiêu chuẩn ANSI/ESD S20.20-2021 cho ghế tĩnh điện, găng tay và quần áo tĩnh điện

Quy trình đo đánh giá và tổng hợp số liệu Tiêu chuẩn ANSI/ESD S20.20-2021 cho ghế tĩnh điện, găng tay và quần áo tĩnh điện

Phương pháp đo và đào tạo training đối với Tiêu chuẩn ANSI/ESD S20.20-2021 cho ghế tĩnh điện, găng tay và quần áo tĩnh điện

1 Yêu cầu của chương trình kiểm soát ESD

Chương trình sẽ bao gồm cả các yêu cầu về hành chính và kỹ thuật như được mô tả ở đây. Các

Chương trình phải ghi lại (các) mức độ nhạy ESD thấp nhất của thiết bị có thể xử lý được. Các

Tổ chức phải thiết lập, lập thành văn bản, thực hiện, duy trì và xác minh sự tuân thủ của

2 Người quản lý hoặc điều phối viên chương trình kiểm soát ESD

Tổ chức sẽ chỉ định người quản lý hoặc điều phối viên chương trình kiểm soát ESD để xác minh

3 Máy đo

Tài liệu này hoặc các phần trong đó có thể không áp dụng cho tất cả các chương trình kiểm soát ESD. Bất kỳ sai lệch nào từ,

hoặc loại trừ, một yêu cầu của tài liệu này được coi là điều chỉnh. Các yêu cầu phù hợp sẽ

được tóm tắt trong kế hoạch chương trình kiểm soát ESD và bao gồm lý do biện minh và lý do kỹ thuật

cho sự sai lệch hoặc loại trừ yêu cầu khỏi kế hoạch

 • Chất lượng sản phẩm
 • Xác minh tuân thủ
 • Hệ thống nối đất/liên kết đẳng thế
 • Nhân sự nối đất
 • Yêu cầu về khu vực được bảo vệ ESD
 • ANSI/ESD S20.20-2021dữ liệu phải bao gồm điều hòa môi trường được sử dụng trong quá trình thử nghiệm như được xác định trong thử nghiệm phương pháp. Kế hoạch đánh giá chất lượng sản phẩm cũng phải bao gồm vị trí của hồ sơ đánh giá chất lượng.

  Các tổ chức có cơ sở có độ ẩm tương đối tối thiểu

 • ANSI/ESDSTM2.1

  ANSI/ESD

  STM97.1

  ANSI/ESD

  STM97.2

 • Mọi thông tin chi tiết tư vấn cách đo và kiểm soát .
 • Ngoài ra các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn đầy đủ esd , tiêu chuẩn cao
 • Xin vui lòng liên hệ:
 • ĐỖ HỒNG QUÂN: 0349 598 929

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0349598929
Chat ZaLo
Gọi điện ngay